CODIGO ASIGNATURA CARRERA SEM SEC Hr | Sala | Prof
530.000 QUIMICA GENERAL I QUIMICO ANALISTA 1 1 Lu. 11:15 a 13 | FCQ 2-3 (S) | V. Campos
Vi 10:15 a 12 | FCQ 1-2 (T) | V. Campos
Mi. 17:15 a 19 | FCQ 2-3 (T) | V. Campos
Ma. 9:15 a 12 | Lab. MMG1 (MM) | C. Rodríguez
Ju. 9:15 a 12 | Lab. MM G2 (MM) | C. Rodríguez
530.000 QUIMICA GENERAL I LICENCIATURA EN QUIMICA 1 2 Vi. 15:15 a 17 | FCQ 1-2 (T) | P. Hidalgo
Ma. 17:15 a 19 | FCQ 2-3 (T)| P. Hidalgo
Lu 15:15 a 17 | A - 201 (S) | P. Hidalgo
Mi. 15:15 a 18 | Lab. MM (MM) | Y. Huentupil
530.002 QUIMICA GENERAL BASICA ING. CIVIL 1 1 Mi. 9:15 a 10 | A - 112 (T) | P. Santander
Vi. 8:15 a 10 | A - 112 (T) | P. Santander
Vi. 15:15 a 17 | A – 112 (S) | P. Santander
530.002 QUIMICA GENERAL BASICA ING. CIVIL INFORMATICA 1 2 Mi. 9:15 a 10 | A – 3 (T) | C. Muñoz
Vi. 8:15 a 10 | A - 5 (T) | C. Muñoz
Vi. 15:15 a 17 | A – 5 (S) | C. Muñoz
530.003 QUIMICA GENERAL I PEDAGOGIA CS. NAT. BIOLOGIA FÍSICA Y QUIMICA 1 Lu. 8:15 a 10 | A - 5 (T) | C. Sepúlveda
Mi. 8:15 a 10 | A - 5 (T) | C. Sepúlveda
Mi 11:15 a 12 | A - 5 (S) | C. Sepúlveda
Ju.9:15 a 12 | Lab. QG.3 (L) | C. Muñoz
530.005 QUIMICA GENERAL Y ORGANICA MEDICINA 1 1
-
-
G 1
G 2
Ma 10 | :15 a 12 | A – 3 (T) | M. Dahrouch
Ju. 9:15 a 11 | A – 9 (S) | M. Dahrouch
Lu 10:15 a 12 | A – 212 (T) | M. Dahrouch
Ma. 17:15 a 20 | LQG. 1 (L) | C. Salazar
Ma. 17:15 a 20 | LQG. 3 (L) | C. Rodríguez
530.007 QUIMICA GENERAL Y ORGANICA KINESIOLOGIA 1 Ju.10:15 a 12 | A – 2 (S) | B. Urbano
Mi. 15:15 a 17 | A – 2 (T) | B. Urbano
Lu. 17:15 a 19 | A – 3 (T) | B. Urbano
530.011 QUIMICA GENERAL BIOINGENIERIA 1 Mi. 10:15 a 12 | A – 2 (T) | P. Flores
Lu. 10:15 a 12 | A – 2 (T) | P. Flores
Ma. 15:15 a 17 | A – 2 (S) | P. Flores
Ju. 9:10 a 12 | Lab. Q.G. 2 (L) | R. Morales
530.012 QUIMICA GENERAL ING. BIOTECNOLOGIA MARINA Y ACUICULTURA
BIOLOGIA MARINA
1 Lu. 15:15 a 17 | A – 4 (T) | V. Campos
Vi. 17:15 a 19 | A – 4 (T) | V. Campos
Mi. 15:15 a 16 | A - 4 (S) | K. Garrido
Ju. 8:15 a 11 | Lab. Q.G. 1 (L) | K. Garrido
530.017 QUIMICA GENERAL I ING. AMBIENTAL 1 Ma. 8:15 a 10 | A - 5 (T) | S. Sánchez
Ju. 8:15 a 10 | A – 5 (T) | S. Sánchez
Mi. 18:15 a 19 | Forest. 1-1 (S) | C. Salazar
Lu. 13:10 a 16 | Lab. Q.G. 2 (L) | C. Muñoz
530.020 ESTADOS DE LA MATERIA Y REACT. QUIMICA EDUCACION GRAL. BASICA C/M MAT. Y CS. NAT. 5 Lu. 8:15 a 10 | FCQ 1-2 (T) | Y. Huentupil
Vi. 15:15 a 17 | L. Multimed. (L) | Y. Huentupil
530.022 FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA EDUCACION GRAL. BASICA C/M MAT. Y CS. NAT. 7 Ma .8:15 a 10 | FCQ 1-1 (T) | A. Fernández
Lu. 15:15 a 18 | FCQ 3-1 (L) | A. Fernández
530.023 INTRODUCCION A LA QUIMICA UNIVERSITARIA ING. CIVIL Trimest. 1 Mi-Vi 8:15 a 10 | A – 411 (T) | D. Andrade
Vi. 15:15 a 17 | A – 411 (S) | D. Andrade
530.023 INTRODUCCION A LA QUIMICA UNIVERSITARIA ING. CIVIL Trimest. 2 Mi-Vi 8:15 a 10 | A – 412 (T) | E. Díaz
Vi. 15:15 a 17 | A – 412 (S) | E. Díaz
530.023 INTRODUCCION A LA QUIMICA UNIVERSITARIA ING. CIVIL Timest. 3 Mi-Vi 8:15 a 10 | A – 413 (T) | Y. Huentupil
Vi. 15:15 a 17 | A – 413 (S) | Y. Huentupil
530.023 INTRODUCCION A LA QUIMICA UNIVERSITARIA ING. CIVIL Trimest. 4 Mi-Vi 8:15 a 10 | A – 414 (T) | R. Morales
Vi. 15:15 a 17 | A – 414 (S) | R. Morales
530.023 INTRODUCCION A LA QUIMICA UNIVERSITARIA ING. CIVIL Trimest. 5 Mi-Vi 8:15 a 10 | A – 415 (T) | A. Buljan
Vi. 15:15 a 17 | A – 415 (S) | A. Buljan
530.023 INTRODUCCION A LA QUIMICA UNIVERSITARIA ING. CIVIL Trimest. 6 Mi-Vi 8:15 a 10 | A – 416 (T) | H. Valle
Vi. 15:15 a 17 | A – 416 (S) | H. Valle
530.023 INTRODUCCION A LA QUIMICA UNIVERSITARIA ING. CIVIL Trimest. 7 Mi-Vi 8:15 a 10 | A – 511 (T) | C. Salazar
Vi. 15:15 a 17 | A – 511 (S) | C. Salazar
530.023 INTRODUCCION A LA QUIMICA UNIVERSITARIA ING. CIVIL Trimest. 8 Mi. – Vi. 8:15 a 10 | A – 512 (T) | K. Garrido
Vi. 15:15 a 17 | A – 512 (S) | K. Garrido
530.023 INTRODUCCION A LA QUIMICA UNIVERSITARIA ING. CIVIL Trimest. 9 Mi. – Vi. 8:15 a 10 | A – 513 (T) | J. Vergara
Vi. 15:15 a 17 | A – 513 (S) | J. Vergara
530.024 QUIMICA GENERAL I ING. CIVIL Trimest. Mi.-Vi. 8:15 a 10 | A – 514 (T) | S. Hernández
Mi.-Vi. 8:15 a 10 | A – 514 (L) | C. Salazar
530.025 QUIMICA GENERAL II ING. CIVIL Trimest. 1 Mi-Vi 8:15 a 10 | A – 6 (T) C. Cáceres
(L) | C. Muñoz
530.025 QUIMICA GENERAL II ING. CIVIL Trimest. 2 Mi.-Vi. 8:15 a 10 | A – 211 (T) | R. Arrué
(L) | R. Arrué
530.028 QUIMICA GENERAL I ING. EN BIOTECNOLOGIA
ING. EN BIOTECNOLOGIA VEGETAL
ING. FORESTAL
1 1 Lu. 10:15 a 12 | A – 1 (T) | C. Rodríguez
Lu. 16:15 a 17 | A – 1 (S) | C. Rodríguez
Lu. 17:15 a 18 | A - 1 (T) | C. Rodríguez
Lu. 13:15 a 16 | Lab. Q.G. 3 (L) | C. Rodríguez
530.028 QUIMICA GENERAL I ING. FORESTAL
ING. EN CONS. DE RECURSOS NATURALES
1 2 Lu. 10:15 a 12 | A – 5 (T) | S. Sánchez
Vi. 12:15 a 13 | A – 5 (T) | S. Sánchez
Vi. 13:15 a 14 A - 5 (S) | H. Valle
Lu. 13:15 a 16 | Lab.Q.G. 3 (L) | C. Rodríguez
530.030 TECNICAS BASICAS DEL LABORATORIO QUIMICO ANALISTA 1 1 Lu. 17:15 a 20 | Lab. QG. 1 (L) | E. Díaz
530.030 TECNICAS BASICAS DEL LABORATORIO LICENCIATURA EN QUIMICA 1 2 Ma. 9:10 a 12 | Lab. QG. 2 (L) | E. Díaz
530.034 QUIMICA GENERAL AGRONOMIA 1 Vi. 8:15 a 10 | A – 202 (T) | P. Flores
Vi. 12:15 a 13 | A – 202 (T) | P. Flores
Lu. 17:15 a 20 | Lab. QG. 2 (T) | A. Henríquez
530.035 QUIMICA ORGANICA AGRONOMIA 2 Ju. 8:15 a 10 | A – 109 (T) | E. Díaz
Vi 12:15 a 13 | A - 109 (T) | E. Díaz
Vi. 9:15 a 12 | Lab. QG. 2 (L) | H. Mansilla
530.036 QUIMICA GENERAL Y ORGANICA ODONTOLOGIA 1 1 Ju 8:15 a 9 | A – 3 (T) | J. López
Ma 8:15 a 10 | A – 3 (S) | J. López
Ma. 17:15 a 19 | A - 3 (T) | J. López
Mi 10:15 a 11 | A – 5 (T) | J. López
Mi. 15 a 18 | Lab.Q.G. 1 (L) | J. López
530.037 QUIMICA GENERAL Y ORGANICA BASICA MEDICINA
VETERINARIA
1 Vi. 15:15 a 17 | A – 9 (T) | K. Garrido
Mi. 17:15 a 19 | A – 9 (S) | K. Garrido
530.125 QUIMICA GENERAL I FARMACIA 1 1 Mi 15:15 a 17 | A – 514 (T) | C. Peña
Lu 8:15 a 10 | A – 514 (T) | C. Peña
Ju 15:15 a 16 | A – 514 (S) | C. Peña
Lu 13:15 a 16 | Lab. QG. 1 (L) | Y. Huentupil
530125 QUIMICA GENERAL I GEOLOGIA 1 2 Mi. 10:15 a 12 | A – 4 (T) | E. Delgado
Ma. 15:15 a 17 | A – 4 (S) | E. Delgado
Lu. 10:15 a 12 | A – 4 (T) | E. Delgado
Mi. 15:15 a 18 | Lab.Q.G. 2 (L) | C. Salazar
530.127 QUIMICA GENERAL NUTRICION Y DIETETICA 1 Vi. 10:15 a 12 | A – 1 (T) | D. Andrade
Ju. 8:15 a 10 | A – 1 (T) | D. Andrade
Mi. 15:15 a 16 | A – 6 (S) | D. Andrade
Lu. 9:15 a 12 | Lab.Q.G. 3 (L) | C. Cáceres
530.132 QUIMICA GENERAL BIOLOGIA 1 1 Lu 8:15 a 10 | A – 213 (T) | P. Arroyo
Ma 12 | :15 a 13 | A – 213 (S) | P. Arroyo
Mi. 17:15 a 19 | A – 213 (T) | P. Arroyo
Ju. 17:15 a 20 | Lab.Q.G. 3 (L) | K. Garrido
530.139 QUIMICA GENERAL TECNOLOGIA MEDICA 1 2 Ju. 10:15 a 11 | A – 4 (T) | N. Gatica
Vi. 9:15 a 10 | A – 4 (T) | N. Gatica
Vi 12:15 a 13 | A – 6 (S) | N. Gatica
Lu. 12:15 a 13 | A - 6 (T) | N. Gatica
Lu 9:15 a 12 | Lab.Q.G. 1 (L) | E. Díaz
530.147 QUIMICA INDUSTRIAL QUIMICO ANALISTA 5 2 Ma. 11:15 a 12 | FCQ 2-3 (T) | H. Mansilla
Ma. 17:15 a 19 | FCQ 1-2 (T) | H. Mansilla
530.201 ESTRUCTURA ATOMICA Y MOLECULAR BIOQUIMICA 3 Lu 10:15 a 12 | A - 113 (T) | C. Jiménez
Mi. 17:15 a 18 | A - 113 (T) | C. Jiménez
Vi.15:15 a 17 | A – 113 (S) | C. Jiménez
Vi. 10:15 a 13 | (L) |
530.204 TERMODINAMICA Y CINETICA BASICA INGENIERÍA AMBIENTAL 3 Ma 8:15 a 10 | A – 2 (T) | E. Vöhringer
Vi. 17:15 a 18 | A - 2 (T) | E. Vöhringer
Mi. 8:15 a 10 | A – 2 (S) | E. Vöhringer
Ju. 15:15 a 18 | Lab. FQ. (L) |
530205 TERMODINAMICA Y CINETICA BASICA BIOQUIMICA 3 Lu. 8:15 a 10 | A – 2 (T) | C. Campos
Vi. 8:15 a 10 | A – 2 (T) | C. Campos
Ju 17:15 a 19 | A - 2 (S) | C. Campos
Ma.15:15 a 18 | Lab.F.Q. (L) | C. Campos
Vi. 10:15 a 13 | Lab. FQ. (L) |
530.234 QUIMICA ORGANICA BASICA ING. EN BIOTECNOLOGIA MARINA Y ACUICULTURA
BIOLOGIA
BIOLOGIA MARINA
3 Mi. 9:15 a 10 | A – 109 (T) | P. Arroyo
Vi. 8:15 a 10 | A – 109 (T) | P. Arroyo
Lu.15:15 a 18 | A - 108 (T/S) | P. Arroyo
530.401 QUIMICA INDUSTRIAL BASICA PEDAGOGIA CS.NATURALES Y QUIMICA 7 Ma 12 | :15 a 13 | FCQ 3-1 (T) | N. Reyes
Ju 8:15 a 10 | A–10 (T) |
Lu. 11:15 a 12 | FCQ 1-2 (T) |
530.403
530.405
TECNICAS EXP. ENSEÑANZA QUIMICA I PEDAGOGIA CS.NATURALES Y QUIMICA 7 Lu. 18:15 a 19 | FCQ 3-1 (T) | R. García, A. Buljan
Mi. 9:15 a 12 | Lab. QUIMICA (L) |
531.107 QUIMICA GENERAL BIOQUIMICA 1 Ma-Ju 8:15 a 10 | A – 112 (T) | A. Buljan
Ma.15:15 a 17 | A – 1 (S) | A. Buljan
Lu. 17:15 a 20 | Lab.QG. 3 (L) | C. Salazar
531.221
532.224
QUIMICA INORGANICA I LICENCIATURA EN QUIMICA
BIOQUIMICA
3

1 – 2
Mi. 15 :15 a 17 | A – 311 (T) | N. Novoa
Ju. 15:15 a 17 | A – 311 (T) | N. Novoa
Lu-Ma. 15:15 a 18 | Lab. Analitica 2 (L) | R. Arrué
531.223 QUIMICA INORGANICA QUIMICO ANALISTA 3 Vi. 10:15 a 12 | A – 8 (T) | R. Arancibia
Lu. 17:15 a 19 | FCQ 2-3 (T) | R. Arancibia
Ju. 10:15 a 12 | FCQ 1-2 (S) | R. Arancibia
Ma. 10:15 a 13 | Lab. Analitica 2 (L) | R. Arancibia
531.241 QUIMICA ORGANICA I QUIMICO ANALISTA 3 Ju. 8:15 a 10 | FCQ 1-2 (T) | A. Fernández
Mi. 17:15 a 18 | A - 10 (T) | A. Fernández
Lu. 8:15 a 10 | FCQ 2-3 (S) | A. Fernández
Vi. 15:15 a 18 | Lab Qca.Org. (L) | M. Dahrouch
531.243 QUIMICA ORGANICA I BIOINGENIERIA 3 Ma. 17:15 a 19 | A – 109 (S) | F. Muñoz
Vi. 8:15 a 10 | FCQ 2-3 (T) | F. Muñoz
Lu. 12:15 a 13 | A – 109 (T) | F. Muñoz
531.245 QUIMICA ORGANICA I LICENCIATURA EN QUIMICA 3 Lu. 10:15 a 12 | A – 514 (T) | F. Muñoz
Mi. 17:15 a 19 | A - 514 (T) | F. Muñoz
Ju. 12:15 a 13 | FCQ 1-2 (T) | F. Muñoz
Vi. 10:15 a 13 | Lab.Qca.Org. (L) | P. Hidalgo
531.260
531.261
FISICO QUIMICA I LICENCIATURA EN QUIMICA 3 Lu. 12:15 a 13 | FCQ 1-2 (T) | C. Sepúlveda
Vi 8:15 a 10 | FCQ 3-1 (T) | C. Sepúlveda
Ju. 10:15 a 12 | A - (S) | C. Sepúlveda
Ma. 10:15 a 13 | Lab. FQ. (L) | C. Sepúlveda
531.263 FISICO QUIMICA QUIMICO ANALISTA 3


1 – 2
Ma. 15:15 a 17 | FCQ 1-2 (T) | D. Ruiz
Ju. 15 :30 a 17 | FCQ 2-3 (S) | D. Ruiz
Vi 12:15 a 13 | FCQ 2-3 (T) | D. Ruiz
01-02 Lu 10:15 a 13 | Lab. FQ. (L) |
531.323
532.228
QUIMICA ANALITICA E INSTRUM. ING. EN BIOTECNOLOGIA
ING. EN BIOTECNOLOGIA VEGETAL
ING. CIVIL METALURGICA
ING. CIVIL MATERIALES
4 Ju. 10:15 a 12 | A - 108 (T) | L. Basáez
Vi. 10:15 a 12 | A - 5 (T) | L. Basáez
Vi. 14:15 a 17 | Lab. Analitica 1 (L) | R. Arrué
531.324 ELEMENTOS DE QUIMICA ANALITICA Y CUANTITATIVA AGRONOMIA 2 Ma 10 | :15 a 12 | A – 102 (T) | W. Rabanal
Mi. 11:15 a 12 | A – 9 (S) | W. Rabanal
Mi. 15:15 a 18 | Lab. Analitica 1 (L) | W. Rabanal
531.325 QUIMICA ANALITICA II QUIMICO ANALISTA 5 Ju. 8:15 a 10 | FCQ 2-3 (T) | H. Maturana
Lu. 10:15 a 11 | FCQ 1-2 (T) | H. Maturana
Vi. 10:30 a 12 | FCQ 2-3 (S) | H. Maturana
Mi. 10 a 18 | Lab. Analitica 2 (L) | A. Henríquez
531.327
531.322
QUIMICA ANALITICA II LICENCIATURA EN QUIMICA 5 Mi. 10:15 a 12 | FCQ 1-2 (T) | H. Maturana
Ma. 8:15 a 10 | FCQ 1-2 (T) | H. Maturana
Vi. 15:15 a 18 | Lab. Analitica 2 (L) | A. Henríquez
531.348 QUIMICA ORGANICA LICENCIATURA EN QUIMICA 5 Ju. 10:15 a 13 | A – 109 (T) | J. Belmar
Ma. 10:15 a 12 | FCQ 1-1 (T) | J. Belmar
Lu. 15:15 a 18 | Lab.QO. (L) | J. López
531.364
531.363
FISICO QUIMICA III LICENCIATURA EN QUIMICA 5
5
Ju. 14:15 a 16 | FCQ 3-1 (T) | S. Vogt
Lu. 9:15 a 10 | FCQ 3-1 (T) | S. Vogt
Mi.15:30 a 17 | FCQ 2-3 (S) | S. Vogt
Vi. 10:15 a 13 | Lab.FQ. (L) | S. Vogt
531.407 QUIMICA AMBIENTAL LICENCIATURA EN QUIMICA 7 Mi. 9:15 a 10 | FCQ 2-3 (T) | C. Soto
Ju. 16:15 a 18 | FCQ 3-1 (T) | C. Soto
Ma 10 | a 18 | Lab. Analitica 1 (L) | C. Soto
531.408 IND. QUIMICAS EN CHILE LICENCIATURA EN QUIMICA 9 Lu. 15:15 a 17 | FCQ 1-1 (T) | N. Reyes
Mi. 17:15 a 19 | FCQ 1-1 (T) | N. Reyes
532.007 ESTADISTICA Y QUIMIOMETRIA QUIMICO ANALISTA 5 Lu. 11:15 a 13 | Lab. MM (T) | D. Contreras
Ju. 17:15 a 19 | Lab. MM (T) | D. Contreras
Ma. 15:15 a 17 | Lab. MM (MM) | D. Contreras
532.224 QUIMICA INORGANICA BIOQUIMICA 3

1 – 2
Mi. 15 :15 a 17 | A – 311 (T) | N. Novoa
Ju. 15:15 a 17 | A – 311 (T) | N. Novoa
Lu.– Ma. 15:15 a 18 | Lab. Analitica 2 (L) | N. Novoa
532.227 QUIMICA ANALITICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA FARMACIA 3 Lu. 8:15 a 10 | A – 113 (T) | I. Peric
Vi. 8:15 a 10 | A – 113 (T) | I. Peric
Mi. 9:15 a 12 | Lab. Analitica 1 (L) | E. Pereira
Vi. 10:15 a 13 | Lab. Analitica 1y2 (L) | E. Pereira
532.228
531.323
QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL
QUIMICA ANALITICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
ING. CIVIL METALURGICA
ING. CIVIL MATERIALES
ING. EN BIOTECNOLOGIA VEGETAL
3 Vi. 10:15 a 12 | A – 5 (T) | L. Basáez
Ju. 10:15 a 12 | A – 108 (S) | L. Basáez
Lu. 15:15 a 18 | Lab. Analitica 1 (L) | L. Basáez
532.231 ANALISIS DE MINERALES QUIMICO ANALISTA 7 1
2
Lu 10:15 a 18 | Lab. Analitica 1 (L) | J. Yánez
Mi. 15:15 a 17 | FCQ 1-2 (T) | J. Yánez
532.232
531.407
ANALISIS QUIMICO AMB. QUIMICA AMBIENTAL QUIMICO ANALISTA
LICENCIATURA EN QUIMICA
7
7
Mi. 9:15 a 10 | FCQ 2-3 (T) | C. Soto
Ju. 16:15 a 18 | FCQ 3-1 (T) | C. Soto
Ma 10 | a 18 | Lab. Analitica 1 (L) | C. Soto
532.323 QUIMICA INORGANICA PEDAGOGIA CS.NATURALES Y QUIMICA 5 Lu 8:15 a 10 | FCQ 1-1 (T) | R. Arancibia
Lu. 12:15 a 13 | FCQ 1-1 (T) | R. Arancibia
Ju. 15:15 a 18 | Lab. Analitica 1 (L) | R. Arancibia
532.326 QUIMICA ANALITICA Y CUANTITATIVA BIOQUIMICA 5 Mi. 10:15 a 12 | A – 109 (T) | C. Soto
Ma. 8:15 a 10 | A – 109 (T) | C. Soto
Ju. 15:15 a 18 | Lab. Analitica 2 (L)
532.429 GESTION DE LABORATORIO QUIMICO ANALISTA 7 Mi. 17:15 a 19 | FCQ 3-1 (T) | D. Contreras
Vi. 15:15 a 17 | FCQ 3-1 (T) | A. Henríquez
532.531 ELECTROFORESIS APILAR(ELECT) QUIMICO ANALISTA
LICENCIATURA EN QUIMICA
QUIMICA FARMACEUTICA
BIOQUIMICA
Ju. 17:15 a 19 | FCQ 1-1 (T) |
(L)
5.323.833 QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL LICENCIATURA EN QUIMICA 7 Mi. 10:15 a 12 | FCQ 3-1 (S) | C. Peña
Mi. 8:15 a 9 | FCQ 2-3 (T) | C. Peña
Lu. 15:15 a 17 | FCQ 1-2 (T) | C. Peña
Vi. 9:15 a 13 | Lab. QA. (L) | C. Peña
534.002 QUIMICA ORGANICA FUNDAMENT. ING. AMBIENTAL 3 Ma. 11:15 a 13 | A – 314 (T) | H. Mansilla
Vi 15:15 a 17 | A – 314 (T/S) | H. Mansilla
Vi. 9:15 a 12 | Lab. QO. (L) | N. Reyes
534.003 QUIMICA ORGANICA BASICA ING. EN BIOTECNOLOGIA
VEGETAL
ING. EN CONS. DE RECURSOS NATURALES
ING. FORESTAL
3 1 Ju. 11:15 a 13 | A – 111 (T) | E. Díaz
Lu. 8:15 a 9 | A – 109 (T) | E. Díaz
Mi.15:15 a 16 | A - 108 (S) | E. Díaz
Lu. 9:15 a 12 | Lab.Org. (L) | H. Mansilla
534.005 ESTRUCTURA Y REACTIVIDAD DE MOLECULAS ORGANICAS PEDAGOGIA CS.NATURALES Y QUIMICA 5 Ma. 15:30 a 17 | FCQ 2-3 (T) | M. Zárraga
Vi. 15:30 a 17 | FCQ 2-3 (T) | M. Zárraga
Lu. 18:15 a 19 | FCQ 1-2 (T) | M. Zárraga
Ju. 10:15 a 13 | Lab.QO. (L) | N. Reyes
534.241 QUIMICA ORGANICA I FARMACIA 3 Ma. 10:15 a 11 | A – 211 (T) | S. Hernández
Ju. 11:15 a 13 | A – 4 (T) | S. Hernández
Lu 17:15 a 19 | A – 4 S(test) | S. Hernández
534.243
534.004
QUIMICA ORGANICA I
QUIMICA ORGANICA BASICA
PEDAGOGIA CS.NATURALES Y QUIMICA
PEDAGOGIA CS.NAT. BIOLOGIA
PEDAGOGIA CS.NAT. FÍSICA
3
3
1 Ma. 17:15 a 19 | A – 2 (T) | N. Reyes
Lu. 15:15 a 17 | A – 2 (S) | N. Reyes
Ma. 10:15 a 13 | Lab. QO. (L) |
534.247 QUIMICA ORGANICA I ING. CIVIL QUIMICA 5 Ma 12:15 a 13 | A – 108 (T) | J. Vergara
Lu. 10:15 a 12 | A – 108 (T) | J. Vergara
Ma.15:15 a 17 | A – 3 (S) | J. Vergara
Mi. 9:15 a 12 | Lab. Q.O. (L) | M. Dahrouch
534.343 QUIMICA ORGANICA II BIOQUIMICA 5 Ma. 10:15 a 12 | A – 11 (T) | M. Zárraga
Ju. 10:15 a 13 | A – 11 (T) | M. Zárraga
Ma. 14:15 a 20 | Lab. Q.O. (L) | C. Jiménez
534.551 SINTESIS ORGANICA (ELECT.) Ma. 17:15 a 19 | FCQ 1-1
534.548 QUIMICA DE LA MADERA (ELECT.) LICENCIATURA EN QUIMICA
QUIMICA FARMACEUTICA
Ju. 10:15 a 12 | FCQ 1-1
535.451 QUIMICA MACROMOLECULAR PEDAGOGIA CS.NATURALES Y QUIMICA
QUIMICA
7 Lu. 15:15 a 17 | Lab.Polim. (T) | M. Pérez
Ju. 11:15 a 13 | Lab. Polim. (T) | M. Pérez
Lu. 15:15 a 18 | Lab. Polim. (L) |
535.453 POLIMEROS LICENCIATURA EN QUIMICA
QUIMICA FARMACEUTICA
5 Lu. 10:15 a 12 | FCQ 1-1 (T) | B. Rivas
Ma. 15:15 a 17 | FCQ 1-1 (T) | B. Rivas
Vi. 9:15 a 10 | FCQ 1-1 (T) | B. Rivas
Vi. 10:15 a 13 | Lab. Polim. (L) |
535.550
536.369
FISICO QUIMICA MACROMOLECULAR BIOINGENIERIA
BIOQUIMICA
5 Lu. 10:15 a 12 | A – 102 (T) | N. Gatica
Mi. 8:15 a 9 | A – 102 (T) | N. Gatica
Vi. 8:15 a 9 | A - 102 (S) | N. Gatica
535.558 SINTESIS Y APLIC. POLIMERICA ELECTIVO Lab.Polim. | A convenir
536.261 ELEMENTOS FISICO QUIMICA FARMACIA 3

1
Ju. 16 :15 a 18 | A - 514 (T) | A. Matamala
Ju . 8:15 a 10 | A - 211 (T/S) | A. Matamala
Mi.-Vi 15:15 a 18 | Lab. FQ. (L) | A. Matamala
536.265 BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA LICENCIATURA EN QUIMICA 9 Lu. 11:15 a 12 | FCQ 3-1 (T) | R. Chimentao
Ju. 10:30 a 12 | FCQ 2-3 (T) | R. Chimentao
536.311 FISICO QUIMICA I PEDAGOGIA CS.NATURALES Y QUIMICA 5 Mi. 8:15 a 10 | FCQ 1-2 (S) | R. García
Ma 8:15 a 10 | FCQ 3-1 (T) | R. García
Lu. 15:15 a 18 | Lab. FQ. (L) | R. García
536.357 FISICO QUIMICA ING. CIVIL METALURGICA
ING. CIV. MINAS
5 Ma 8:15 a 10 | A – 1 (T) | E. Delgado
Vi. 8:15 a 10 | A – 213 (T) | E. Delgado
Ju. 12:15 a 13 | FCQ 2-3 (S) | E. Delgado
Ju 10:15 a 13 | Lab. FQ. (L) |
536.361 FISICO QUIMICA GEOLOGIA 3 Ju. 8:15 a 10 | A – 108 (T) | J. Freer
Ma 8:15 a 10 | A - 108 (T) | J. Freer
Vi. 12:15 a 13 | FCQ 1-2 (S) | J. Freer
536.369 FISICO QUIMICA DE MACROMOLECULAS BIOQUIMICA 5 Lu. 10:15 a 12 | A – 102 (T) | N. Gatica
Mi. 8:15 a 9 | A – 102 (T) | N. Gatica
Vi. 8:15 a 9 | A - 102 (S) | N. Gatica
536.370 FISICO QUIMICA ING. CIVIL QUIMICA 5 Ma. 10:15 a 12 | FCQ 3-1 (T) | A. Matamala
Ju. 10:15 a 12 | FCQ 3-1 (S) | A. Matamala
Lu. 10:15 a 11 | FCQ 3-1 (T) | A. Matamala
Lu. 10.15 a 13 | Lab. F-Q (L)
536.561 CATALISIS HETER. (ELECT.) LICENCIATURA EN QUIMICA Lu.Ju. 12:15 a 14 | FCQ 3-1
Vi. 10:15 a 12 | FCQ 3-1